profiel wie zijn wij? wat doen wij? voor wie? tarieven contact

Wie zijn wij?Mw. mr. Y.C.E. van der Moer-Lemmens (Yvonne)

In 1990 is Yvonne van der Moer-Lemmens beëdigd als advocaat. Zij heeft, behalve voor twee advocatenkantoren, voor een rechtsbijstandsverzekeraar en voor FME gewerkt (werkgeversvereniging in de Metaalindustrie). Zij is het dus gewend werknemers en grote en kleine werkgevers bij te staan. Zij heeft FME vertegenwoordigd in diverse commissies (zoals de ontslagadviescommissie). In 2003 is zij als advocaat voor zichzelf begonnen. Zij heeft zich toegelegd op arbeidsrecht en heeft jarenlange relaties met cliënten. Onderhandelen doet zij scherp: haar kosten worden doorgaans terugverdiend. Zaken worden in ieder geval áltijd opgelost. Ook geeft zij cursussen arbeidsrecht.

I.v.m. uitbreiding van haar werkuren kan zij momenteel ingehuurd worden als interim "in house counsel" voor ca. 2 dagen per week.

Yvonne van der Moer-Lemmens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht.
Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van 10 opleidingspunten op dit geregistreerde rechtsgebied.

Binnen het samenwerkingsverband Abbing Van der Moer Advocaten oefent Yvonne van der Moer-Lemmens de praktijk uit middels haar eenmanszaak:
Advocatenkantoor Van der Moer-Lemmens
BTW-identificatienummer NL001745674B97
Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32144381


Mr. A.J. Abbing (Albert-Jan)

Bijna 20 jaar is Albert-Jan Abbing werkzaam geweest voor twee grote rechtsbijstandverzekeraars, als rechtsbijstandjurist en als manager. Na een kortstondige flirt met de rechterlijke macht heeft hij per 1 maart 2007 definitief voor de advocatuur gekozen. Per 1 januari 2009 is hij samen met Yvonne van der Moer Abbing Van der Moer Advocaten begonnen. Albert-Jan Abbing is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en erfrecht.

Albert-Jan Abbing heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht, erfrecht en ondernemingsrecht.
Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van 10 opleidingspunten op elk geregistreerd rechtsgebied.

Binnen het samenwerkingsverband Abbing Van der Moer Advocaten oefent Albert-Jan Abbing de praktijk uit middels zijn eenmanszaak:
Advocatenpraktijk A.J. Abbing
BTW-identificatienummer NL001954060B21
Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32141413

Beide advocaten zijn gezamenlijk voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Allianz Nederland Schadeverzekering, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam.

De (kosten)maatschap Abbing van der Moer Advocaten is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 50727257. Vanaf maart 2018 beschikt Abbing van der Moer Advocaten niet langer over een derdengeldrekening en / of Stichting Beheer Derdengelden.