profiel wie zijn wij? wat doen wij? voor wie? tarieven contact

Profiel


De advocaten van ons kantoor beschikken ieder over meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van de professionele rechtshulp aan zowel bedrijven als particulieren.Wij verlenen onze diensten op basis van een uitgesproken opvatting over hoe het verlenen van rechtshulp dient te geschieden:

- Vanuit een nauwe en directe betrokkenheid bij de cliënt;
- Met een no-nonsense benadering;
- Vindingrijk, creatief en waar nodig buiten de gebaande paden;
- Op een kwalitatief hoogstaand juridisch niveau;
- Voor een scherp tarief.

Wij maken ons sterk om ons op al die aspecten te onderscheiden in de markt.

Vanuit dit vertrekpunt streven wij ernaar bedrijven en organisaties van dienst te zijn bij alle problemen, waarmee zij in het kader van hun bedrijfsmatige activiteiten in aanraking kunnen komen.

Particulieren staan wij bij op het gebied van arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en het verbintenissenrecht in de breedste zin van het woord.


Organisatie


Abbing Van der Moer Advocaten is een kostenmaatschap onder gemeenschappelijke naam waarin de advocaten ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Wel delen de advocaten binnen dit samenwerkingsverband de zeggenschap en eindverantwoordelijkheid over de praktijkuitoefening.
Een opdracht van overeenkomst wordt gesloten tussen de cliënt en de (eenmanszaak van de) individuele advocaat, met wie de overeenkomst wordt aangegaan.
De advocaten zijn gezamenlijk voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd, conform de daarvoor geldende verplichtingen uit hoofde van de verordening op de advocatuur. Eventuele aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag, buiten het bedrag van het eigen risico, dat in een voorkomend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
De advocaten van Abbing Van der Moer Advocaten zijn uiteraard lid van de Nederlandse Orde van Advocaten.


Klachtenregeling


Abbing Van der Moer Advocaten kent een kantoorklachtenregeling, die voldoet aan de eisen uit hoofde van de verordening op de advocatuur. Deze klachtenregeling is van toepassing op elke overeenkomst van opdracht die door één der advocaten met een cliënt wordt aangegaan. Bij het sluiten van een overeenkomst van opdracht wordt de klachtenregeling aan de cliënt verstrekt.


Privacy


Abbing Van der Moer Advocaten gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees hier ons Privacy Statement.